[Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatik][Kemahiran Belajar][Kemahiran Mentaksir & Menilai][Kemahiran Teknologi Maklumat]
[Kemahiran Pengajaran Pembelajaran Bestari][Penulis][Links][Buku Pelawat][e-mail][Home]
Penyelaras:
Cik Maznah Ismail BPG
En Ahmad Kamal Marzuki BPG
 
Nama E-Mail Maktab
Nahariah binti Ami aminahariah@hotmail.com MPTI
Jusni Bin Nasirun jusninas@hotmail.com IPDA
Mohd Kamal bin Dasuki budaya@ib.edu.my IBMM
Faridah Faiz lorna85@tm.net.my IPDA
Ahshrup Bin Rachan Din ashrafdin@yahoo.com MPT
Zainal b. Mohd. Salleh zamsl@tm.net.my MPTKL
Lum Yoke Lin lyokelin@hotmail.com MPIK
Tan Kim Theng theng@pc.jaring.my MPIP
Razali b Lebai Nor him@pc.jaring.my MPSAH
Chung Han Tek chunght@tm.net.my MPKB
Safinah binti Mohamad safinahm@hotmail.com IBMM
Faziah bt Sulaiman faziah_sulaiman@hotmail.com IBMM
Dr. Ivan Filmer Jr. ifilmer@pc.jaring.my M4P
Naina Mohd. B. Md. Noor masnaina@tm.net.my MPSAH
Ghan Chin Hin ghanch@pd.jaring.my MPTAA
manas b Lehan manasl@tm.net.my MPBP
tan mun wai mwtan@hotmail.com MPT
Joseph Gomez aarong@tm.net.my IPBA

webmaster