Make your own free website on Tripod.com
 
Modul Sekolah Bestari mula digunakan untuk Latihan Guru Sekolah Bestari sejak tahun 1998. Modul ini mengandungi penerangan bagi enam Kemahiran Generik dan panduan pembinaan Pakej Pembelajaran Sekolah Bestari.

Laman ini sesuai untuk tatapan bagi resolusi 800x600 pixels dan iE5+.

MENU
 
CAPAIAN TAMBAHAN
Kemahiran Generik
 

Konsep Sekolah Bestari

Anda boleh melihat 35 slaid mengenai Konsep Sekolah Bestari. Gunakan Internet Explorer Versi 4 ke atas untuk mendapat paparan terbaik. KLIK DI SINI untuk memulakan pertunjukkan slaid.

Penyelaras:
Cik Maznah Ismail BPG
En Ahmad Kamal Marzuki BPG
 

 
Nama E-Mail Maktab
Nahariah binti Ami aminahariah@hotmail.com MPTI
Jusni Bin Nasirun jusninas@hotmail.com IPDA
Mohd Kamal bin Dasuki budaya@ib.edu.my IBMM
Faridah Faiz lorna85@tm.net.my IPDA
Ahshrup Bin Rachan Din ashrafdin@yahoo.com MPT
Zainal b. Mohd. Salleh zamsl@tm.net.my MPTKL
Lum Yoke Lin lyokelin@hotmail.com MPIK
Tan Kim Theng theng@pc.jaring.my MPIP
Razali b Lebai Nor him@pc.jaring.my MPSAH
Chung Han Tek chunght@tm.net.my MPKB
Safinah binti Mohamad safinahm@hotmail.com IBMM
Faziah bt Sulaiman faziah_sulaiman@hotmail.com IBMM
Dr. Ivan Filmer Jr. ifilmer@pc.jaring.my M4P
Naina Mohd. B. Md. Noor masnaina@tm.net.my MPSAH
Ghan Chin Hin ghanch@pd.jaring.my MPTAA
manas b Lehan manasl@tm.net.my MPBP
tan mun wai mwtan@hotmail.com MPT
Joseph Gomez aarong@pc.jaring.my IPBA

webmaster

 
 

Edisi Percubaan